Website của Đổng Khiết (Dong jie) và Hà Nhuận Đông (peter ho)

Tháy bà con đang muốn tìm kiếm về ĐỔng Khiết và Hà Nhuận Đông nhiểu nên mình post website của hai người này cho mọi người nè!!!

Website của Đổng Khiết

http://www.angeljie.net/bbs/index.asp

Website của Nhuận Đông

http://www.herundong.com/

Advertisements

One comment on “Website của Đổng Khiết (Dong jie) và Hà Nhuận Đông (peter ho)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s