Selenium IDE(Integrated Development Environment)

HTML clipboard

 • Là phiên bản dùng test trên firefox, cho phép bạn edit và debug test code.
 • Selenium IDE chứa toàn bộ Selenium Core,  cho phép bạn edit và chạy các test trực tiếp trên trình duyệt một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Selenium IDE có thể sinh test code hoặc viết bằng tay.
 • Có thể get các control bằng id, tên hoặc xpath.
 • Có thể set breakpoints để debug.
 • Save test suite dạng HTML, Ruby script hoặc một số format khác.
 • Có option để nhận biết title cho tất cả các trang.Install(dùng cho firefox):

Install Selenium IDe theo link bên dưới:

http://seleniumhq.org/download/

sau khi install xong, khởi động firefox.

trên trình duyệt, vào menu Tool/Selenium IDE sẽ hiện lên cửa sổ bên dưới

hinh2

Trên cửa sổ, bạn có thể nhập URl bạn cần test hoặc tạo các command để test

Sau đây là một vài ví dụ:

Ví dụ 1: Test tự động trang www.google.com.vn

bước 1: Nhập vào base URL: www.google.com.vn/

bước 2: click vào nút đỏ bên dưới

bước 3: trên trang www.google.com.vn gỏ vào nội dung tìm kiếm là “selenium” và click nút tìm kiếm

bước 4: quay trở lại cửa sổ Selenium IDE, trongcommand table có các nội dung như sau:

open     /

type     q     selenium

click     btnG

click vào nút [play] để chạy testsuite

Ví dụ 2: Viết test case để test có mở được link tìm theo hình ảnh trên trang  www.google.com.vn/ hay không

bước 1: Nhập vào base URL: www.google.com.vn/

bước 2: nhập command=”click” và Target=”link=Hình ảnh” và click play

Ví dụ 3: test chử hiển thị trên màn hình của link tìm theo hình ảnh trên trang  www.google.com.vn/ có phải chữ “Hình ảnh” hay không

bước 1: Nhập vào base URL: www.google.com.vn/

bước 2: nhập command=”verifyText”, Target=”link=Hình ảnh”, value=”Hình ảnh” và click play

Advertisements
By gioithieu1808 Posted in .NET

Giới thiệu về Selenium

HTML clipboard

 • Selenium(SE) là một phần mềm  nguồn mở, được phát triển ban đầu bởi nhóm ThoughtWorks vào năm 2004 tại Chicago.
 • SE là một công cụ kiểm tra tự động các ứng dụng web, nó có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt  và hệ điều hành: Windows, Linux, Mac…
 • SE hổ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình web như: C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby…
 • SE có thể kết hợp với một số test framework như Bromine, Junit,…nhưng lời khuyên cho bạn nên chạy tự động.
 • SE bao gồm 3 phiên bản chính: Selenium IDE, Selenium Remote Control(Selenium RC) và Selenium Core.