Selenium

Xin giới thiệu các bạn loạt bài viết về Selenium, một công cụ test Web application một cách tự động. mời các bạn theo dõi nhé.

Bài 1: Giới thiệu về SELENIUM

Bài 2: Sử dụng Selenium IDE

Bài 3: Sử dụng Selenium Core

Bài 4: Sử dụng Selenium RC

Advertisements

8 comments on “Selenium

  1. Xin chỉ giáo:
    khi chạy selenium, trường hợp tìm kiếm: nhập du liệu -> click search -> ra du liệu.Nhưng selenium không tông hợp kết quả. vậy làm sao mình có thể biết được trong quá trình tìm kiếm du liệu thì phần mềm của mình search ra kết quả chính xác?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s